Express verzending*
Kwaliteit en authenticiteit check*
100 dagen terugkeer*
Hulp

Voorwaarden voor het gebruik van Mädchenflohmarkt

Mädchenflohmarkt is een internet marktplaats waar leden onafhankelijk goederen kunnen verkopen en /of kopen. Door het gebruik van Mädchenflohmarkt ga je akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden (“ALGEMENE VOORWAARDEN”) en het sluiten van een overeenkomst met Mädchenflohmarkt GmbH, vertegenwoordigd door Directeur Thorsten Lückemeier, Peter Ambrozy, Stuttgarter Str. 106, Gebäude 2-5, 70736 Fellbach, de operator (“prelved”) van prelved voor het gebruik van de prelved website.

§ 1 Scope

 1. Deze Algemene Voorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen prelved en de natuurlijke en rechtspersonen (“leden”, ook wel “koper” en “verkoper”), die gebruik maken van de prelved-service. Deze Algemene Voorwaarden worden aangevuld door de Betalingsschemade Basisvoorwaarden voor aangeboden artikelen en Privacybeleid van de prelved-service.
 2. De wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op koopovereenkomsten tussen de leden kan worden gewijzigd door de handelsvoorwaarden van de verkoper. Dergelijke overeenkomsten zijn onderworpen aan de huidige Algemene Voorwaarden alleen voor zover de eerstgenoemde worden gesloten door middel van het prelved internetplatform. Als er verstoringen optreden binnen de contractuele relaties tussen prelved leden, zijn deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van registratie van het betreffende lid. Door te klikken op de knop accepteer je de Algemene Voorwaarden. Minderjarigen worden uitgesloten van deelname aan de prelved-markt. Deze overeenkomst kan worden opgezegd door haar leden te allen tijde in overeenstemming met § 6 No. 2. Dit document kan op elk moment worden afgedrukt of gedownload.

§ 2 Doel en reikwijdte van de Gebruikersovereenkomst

 1. prelved is een online marktplaats waar leden goederen kunnen plaatsen, verkopen en aankopen (hierna: “artikelen”) in overeenstemming met het goedkeuringsbeleid voor artikelen van prelved, op voorwaarde dat ze met hun plaatsing, distributie of verwerving geen enkele wet of deze Algemene Voorwaarden (zie Basisvoorwaarden voor aangeboden artikelen) overtreden. prelved beheert alleen het technische platform voor de handel in producten. prelved is niet verantwoordelijk voor de items, niet namens de verkoper noch de koper, en maakt daarom geen deel uit van aankoop afspraken gemaakt over het platform. Alleen de verkoper en koper zijn partij bij de koopovereenkomst. Contract compliance is de verantwoordelijkheid van de koper en de verkoper
 2. Als prelved de verkoper de verzenddienst op basis van vergoeding levert, moet de verkoper accepteren als goederen verkocht zijn en deze alleen via de aangeboden routes leveren. Voor dit doel zal prelved de desbetreffende verzendlabels verstrekken en de koper het traceernummer van het pakket sturen.
 3. Het is mogelijk om toegang te krijgen tot de prelved-website en te zoeken naar artikelen, garderobes en leden door zich als een prelved-gebruiker te registreren of door in te loggen via Facebook, Twitter of andere sociale- media-platformen die zijn geselecteerd door prelved. Het is niet noodzakelijk om in te loggen met behulp van een specifiek sociaal-media-platform. Om andere functies te gebruiken, zoals contact opnemen met leden, artikelen of garderobes toevoegen aan je verlanglijstje, artikelen herzien, of artikelen plaatsen, verkopen of aankopen, is een voorafgaande registratie als lid vereist.
 4. Leden mogen geen items aanbieden waarvan de plaatsing, verkoop of koop in strijd is met wettelijke voorschriften of de goede zeden. Je mag geen items plaatsen, kopen of verkopen die prelved niet heeft toegestaan op de website (Basisvoorwaarden voor aangeboden artikelen).
 5. prelved adverteert met de artikelen van haar leden via verschillende kanalen, in het bijzonder door ze op te nemen op andere websites, publicaties in de media en e-mail-reclame-deals die naar onze leden verzonden worden. Leden staan prelved toe om gratis de inhoud te gebruiken die zij aanbieden in dit verband (met name foto’s en teksten) voor reclamedoeleinden en meer in het bijzonder om het te reproduceren en het openbaar te maken zolang het artikel op prelved staat.
 6. De rechtmatigheid, volledigheid en juistheid van de genoemde aanbiedingen en inhoud van de prelved-website wordt over het algemeen niet gecontroleerd door prelved, en vertegenwoordigt niet de mening van prelved.
 7. Het lid vrijwaart prelved van alle vorderingen die andere leden of derden kunnen doen gelden tegen prelved voor eventuele schending van hun rechten met betrekking tot het aanbod en de inhoud vermeld door het lid op prelved of enig ander gebruik van het prelved-platform (met inbegrip van beoordelingen die door hen worden geleverd). Het lid zal de juridische kosten dragen van prelved, met inbegrip van alle noodzakelijke gerechtelijke kosten en de vergoedingen voor de advocaten. Dit geldt niet indien het lid is niet verantwoordelijk voor de inbreuk.

§ 3 Registratie

 1. Het is mogelijk om prelved te gebruiken om te zoeken naar producten en garderobes door in te loggen via Facebook, Twitter of een ander bestaande sociaal-media-account dat is geselecteerd door prelved. Het is niet noodzakelijk om in te loggen met een specifiek sociaal-media-platform. Voor diverse andere functies, zoals “wens” items toevoegen aan je verlanglijstje, contact opnemen met de andere leden, het beoordelen van producten of van een bedrijf, verkoop en aankoop van items, moet je je registreren als lid.
 2. Er bestaat geen recht op registratie.
 3. De registratie is gratis.
 4. Alleen natuurlijke personen of rechtspersonen met onbeperkte wettelijke aansprakelijkheid mogen zich registreren. Minderjarigen mogen zich niet registreren
 5. De gegevens die tijdens de registratie moeten worden opgegeven dienen compleet en correct te zijn, zoals volledige naam, huidig adres (geen postbus), een geldig e-mailadres. Verkopers moeten een bankrekening bij een in de Europese Unie gevestigde bank verschaffen. Leden moeten altijd hun contacten en inloggegevens up-to-date houden. De registratie van een rechtspersoon mag alleen door een daartoe bevoegde en geïdentificeerd natuurlijk persoon worden uitgevoerd. Bij het registreren, mag alleen een natuurlijk persoon worden geïdentificeerd als de eigenaar van het lidmaatschap. Tijdens het registratieproces kunnen leden hun informatie op elk gewenst moment corrigeren. Na het voltooien van het registratieproces door en te klikken op “Profiel aanmaken”, zal de gebruiker een automatische bevestigingsmail van prelved ontvangen op het gespecificeerde e-mailadres. Later kan het lid de gegevens corrigeren door een bezoek aan het gedeelte “Mijn account” te brengen.
 6. Tijdens de registratie moet het lid een gebruikersnaam kiezen. De leden zullen hun login gegevens niet verstrekken aan derden.
 7. De overeenkomst tussen prelved en het lid voor het gebruik van het prelved platform wordt alleen gesloten indien het lid op de in de bevestigingsmail vermelde link klikt. De overeenkomst is in het Duits en zal worden opgeslagen door prelved nadat de overeenkomst is afgerond. Leden kunnen de overeenkomst op elk ogenblik inzien door een mail te sturen naar support@maedchenflohmarkt.de . Bovendien zal prelved een kopie van de overeenkomst aan de automatische bevestigingsmail toevoegen.
 8. Een lidmaatschap is niet overdraagbaar.
 9. prelved behoudt zich het recht voor om een account af te sluiten indien de registratie nog niet volledig is afgerond (bijvoorbeeld als de verificatiecode niet is ingevoerd of als er niet op de bevestigingslink in de e-mail is geklikt om de registratie binnen vier weken te voltooien).

§ 4 Biedingen verwijderen en blokkeren

 1. prelved kan de volgende acties ondernemen als er aanwijzingen zijn dat een lid de wettelijke bepalingen, rechten van derden of deze Algemene Voorwaarden overtreedt, of prelved op een andere manier een rechtmatig belang heeft, in het bijzonder om andere leden te beschermen tegen fraude:
  1. Aanbiedingen verwijderen of andere inhoud die is toegevoegd aan prelved
  2. Waarschuwing voor leden
  3. Beperking in het gebruik van de markt
  4. Tijdelijke schorsing
  5. Permanente schorsing
 2. Bij de keuze van de maatregelen die moeten worden toegepast, houdt prelved rekening met de legitieme belangen van het respectievelijke lid en met name of er aanwijzingen zijn dat het lid niet verantwoordelijk is voor de inbreuk.
 3. a) prelved kan leden permanent verbannen van het gebruik van prelved (permanente schorsing), indien:
  1. ze herhaaldelijk negatieve beoordelingen in het evaluatiesysteem ontvangen en het is noodzakelijk om hen te schorsen om de belangen van de andere marktdeelnemers te beschermen.
  2. ze verschaffen valse contact informatie, met name een onjuist of ongeldig e-mailadres.
  3. ze dragen hun lidmaatschap over aan iemand anders.
  4. ze andere leden van prelved of prelved zelf in enige mate schade toebrengen, en dan met name door de prelved-services te misbruiken.
  5. er een belangrijke reden is.
  b) Zodra een lid is verbannen, heeft deze het recht niet om zijn opgeheven account te herstellen of het profiel aan te passen. Een dergelijk lid mag niet langer inloggen op prelved, ook niet met het account van een ander lid.

§ 5 Beëindiging

 1. prelved kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van zeven dagen. Bovendien kan prelved de gebruikersovereenkomst ontbinden zonder nader bericht als dit gerechtvaardigd is, in het bijzonder indien het lid twee achterstallige betalingen heeft of aparte aanmaningen van prelved heeft ontvangen met betrekking tot een betalingsachterstand en de betaling niet na een redelijke termijn is geregeld. Het recht op opschorting blijft onaangetast volgens § 5.
 2. Het lid kan de gebruikersovereenkomst te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. De volgende link kan worden gebruikt Beëindiging van het lidmaatschap door leden..
 3. prelved kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van zeven dagen. Bovendien kan prelved de gebruikersovereenkomst ontbinden zonder nader bericht als dit gerechtvaardigd is, in het bijzonder indien het lid twee achterstallige betalingen heeft of aparte aanmaningen van prelved heeft ontvangen met betrekking tot een betalingsachterstand en de betaling niet na een redelijke termijn is geregeld. Het recht op opschorting blijft onaangetast volgens § 5.

§ 6 Plaatsen en verkopen van artikelen

 1. Geregistreerde leden kunnen een persoonlijke Garderobe aanmaken op prelved, waar alle artikelen van de betreffende garderobe-eigenaar geplaatst zijn. Leden kunnen hun artikelen zelf plaatsen en prijzen. Een Garderobe maken op prelved en verkopen van items via prelved Garderobes is momenteel gratis. prelved behoudt zich het recht om een invoeg vergoeding te introduceren voor het aanbieden van items. Houd ook rekening met § 10 No. 2.
 2. Alle gegevens die door prelved gevraagd worden bij het maken van de Garderobe, zoals adresgegevens, betalingsgegevens, etc., moeten volledig en accuraat zijn. De Garderobe eigenaar dient alle gegevens up-to-date te houden.
 3. De verkoper moet het aanbod in de juiste categorie plaatsen en zorgen voor een correcte en complete beschrijving met woorden en foto’s. Alle functies en eigenschappen die nodig zijn voor een aankoopbeslissing moet nauwkeurig worden beschreven. Bovendien moet de verkoper volledige informatie over betaling en verzending verstrekken.
 4. De beschrijving en de voor dit doel gebruikte foto’s mogen geen inbreuk maken op rechten van derden en mogen uitsluitend betrekking hebben op het aanbod. Advertenties voor producten die niet worden aangeboden op prelved zijn niet toegestaan.
 5. De prijs van elke aanbieding moet de uiteindelijke prijs zijn, met inbegrip van alle van toepassing zijnde omzetbelastingen en andere prijscomponenten. Het prijskaartje is exclusief de verzendkosten, die apart moeten worden vermeld. Het is verkopers niet toegestaan extra kosten en/of commissies te eisen van kopers in aanvulling op de prelved-vergoedingen.
 6. prelved biedt een kortingssysteem voor verkopers om de genoteerde prijzen te verlagen als hun artikelen niet binnen een bepaalde tijd worden verkocht. In dit geval kunnen de verkopers kiezen of hun punten moeten worden opgenomen in het kortingssysteem.
 7. prelved behoudt zich het recht voor om items te verwijderen als deze wetten overtreden, de Algemene Voorwaarden of het voorwerp goedkeuringsbeleid van prelved schenden (Basisvoorwaarden voor aangeboden artikelen).
 8. prelved behoudt zich het recht voor om items te verwijderen of items niet te publiceren vanwege een slechte beeldkwaliteit, een slechte beschrijvingen of ontbrekende kenmerken van het item.

§ 7 Verplichten voor Professionele Verkopers

 1. Verkopers die niet handelen op persoonlijke titel, maar in een professionele hoedanigheid moet wettelijke vereisten voor het verkopen van goederen kennen en ze afzonderlijk toepassen (bv. Impressum eisen van § 5 TMG, de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig § 13 TMG, juridische informatieverplichtingen – zoals textieletikettering – of rechten van de consument met betrekking tot ontbinding van de overeenkomst).
 2. Bovendien zijn leveranciers verplicht om aan te geven dat zij optreden als professionele verkopers op prelved.
 3. Verkopers hebben ook de mogelijkheid om eigen Algemene Voorwaarden toe te passen. Echter, deze mogen niet in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden van prelved.
 4. Professionele verkopers mogen hun eigen Algemene Voorwaarden, Annuleringsbeleid, Privacybeleid en Impressum plaatsen bij hun Garderobe-plaatsingen.
 5. Professionele verkopers moet onmiddellijk prelved op de hoogte brengen indien zij zijn onderworpen aan de BTW.

§ 8 Conclusie van Koopovereenkomsten Tussen Leden

 1. Door het aanbieden van een artikel, doet het lid (verkoper) een bindend aanbod tot een koopovereenkomst voor dit artikel af te sluiten voor een bepaalde prijs met een ander lid (koper), die voldoen aan de daarnaast aangegeven voorwaarden voor dat aanbod.
 2. De bestelling omvat de volgende stappen: Ten eerste, het lid (koper) selecteert het gewenste item(s) door het/hen te plaatsen in de winkelwagen met de “In de Winkelwagen” knop. In het overzicht van de winkelwagen kan het lid de bestelling wijzigen en specifieke items uit de winkelwagen verwijderen met de “Verwijder Item” knop. Vervolgens worden de factuurgegevens van de koper, het verzendadres en, indien nodig, de betalingsinformatie opgevraagd. Ten slotte krijgt het lid (koper) een opsomming te zien van de artikelen in zijn winkelwagentje, evenals het corresponderende rekening-/afleveringadres en alle betalingsdetails. Aan het einde van dit proces, kan de bestelling worden afgesloten door te klikken op de “Koop nu”-knop.
 3. De overeenkomst tussen de verkoper en de koper voor de aankoop van één of meerdere items treedt in werking wanneer het lid (koper) het aanbod accepteert en een bindende bestelling plaatst door te klikken op de “Bestelling Betalen” knop. Na voltooiing van de koopovereenkomst, zal prelved de koper een automatische bevestigingsmail sturen.
 4. Namens de verkoper is prelved bevoegd de koper het recht te verlenen om gekochte goederen aan een onderzoek te onderwerpen. Tijdens de vastgestelde periode, heeft de koper het recht het contract te annuleren om bepaalde redenen (neppe of defecte goederen). Hiermee kan afpersing worden voorkomen. Elke contractuele of wettelijke aanspraken van de koper tegen de verkoper zullen, in het bovenstaande geval, onaangetast blijven.
 5. prelved behoudt zich het recht voor om een functie, die kopers en verkopers in staat stelt om te onderhandelen over de prijs, te introduceren: potentiële kopers kunnen de verkoper een aanbod doen om een artikel te kopen tegen een bepaalde prijs. De verkoper kan het aanbod accepteren of een tegenvoorstel doen. Het contract wordt afgesloten wanneer de verkoper en de potentiële koper het eens worden over een prijs en er geen ander lid heeft het artikel op de oorspronkelijk door de verkoper bepaalde prijs heeft verworven.
 6. De aankoopprijs is verschuldigd bij het sluiten van de overeenkomst en zal worden geïncasseerd in zeven dagen na de afsluiting.
 7. prelved behoudt zich het recht voor om geplaatste artikelen te verwerven en zo de contractuele partner van de verkoper te worden.

§ 9 Plaatsingsvergoedingen, Extra kosten, Provisies en Facturatie

 1. Registratie als prelved-lid is gratis. prelved berekent leden geen kosten voor het samenstellen van een Garderobe, het plaatsen of kopen van artikelen.
 2. prelved behoudt zich het recht voor om een plaatsingsvergoeding te introduceren voor het plaatsen van artikelen. Alle verkopers worden tijdig geïnformeerd, ten minste twee weken voorafgaand aan de invoering van plaatsingskosten, en moeten er apart mee instemmen. Als een verkoper er niet in slaagt om hun toestemming te geven, behoudt prelved het recht om de gebruikersovereenkomst in overeenstemming met § 6 No. te beëindigen 1.
 3. Als een contract met een ander lid op prelved wordt gesloten, heeft prelved het recht op een provisie die door de verkoper moet worden betaald.
 4. prelved geeft de commissievergoeding terug als een contract tussen een koper en een verkoper wordt geannuleerd overeenkomstig de bepalingen.
 5. De exacte commissiewaarde is afhankelijk van de huidige Betalingsschema.
 6. De commissie is onmiddellijk opeisbaar.
 7. prelved stuurt wekelijks een samengevat factuur naar het e-mailadres geleverd door een prelved lid.
 8. Verkopers kunnen de vrije structuur van prelved niet omzeilen.
 9. Leden kunnen alleen vergoedingen en/of de provisies van prelved compenseren met claims over onbetaalde kredieten en achterstallige of toekomstige schulden als dergelijke claims wettelijk vastgesteld of onbetwistbaar zijn.

§ 10 Toewijzing van Claims van de Verkoper/Afpersing van de Koopsom van de Koper

 1. Verkopers eisen de verkoopprijs niet direct op bij hun kopers, maar eisen hun verkoopvergoedingen direct op bij prelved als dit gebeurt. prelved verklaart hierbij de opdracht te aanvaarden. De facturatie van de verkochte artikelen aan de koper wordt nog steeds door de verkoper uitgevoerd als deze verplicht is om een factuur op te stellen.
 2. De verkoper is aansprakelijk voor de rechtsgeldigheid van de betreffende aankoopprijzen. Als op het tijdstip van de aanvaarding het niet (langer) bestaat, vindt er geen aanvaarding plaats en zal er geen koopovereenkomst worden aangemaakt voor de aankoopvergoedingen door Prelved.
 3. De verkoper loopt geen risico met betrekking tot de mogelijkheid van de koper om de aankoopprijs te voldoen. prelved draagt het zogenaamde kredietrisico.
 4. Voor de toekenning van een aankoopprijs claim, is prelved de verkoper een koopprijs schuldig die gelijk is aan de nominale waarde van de toegewezen aankoopprijs (inclusief eventuele omzetbelasting). prelved heeft het recht om zijn respectievelijke provisie claim tegen de aankoopprijs claim van de verkoper in te brengen.
 5. Als de toegewezen vordering vervalt na haar opdracht in zijn geheel of gedeeltelijk (bv bij het beëindigen van het contract door de koper of bij de uitoefening van een bestaand annuleringsrecht indien van toepassing) en nog geen betaling met betrekking tot de claim is teruggevorderd van de koper, wordt de aankoopprijs verminderd in verhouding tot het verstrijken van de vordering met volledige beëindiging van de toegewezen claim dat daarom tot 0 euro doorgaat.
 6. Als de claim wordt beëindigd, ook al heeft de koper de aankoopprijs betaald, is het aan de verkoper om de terugbetaling af te handelen.
 7. prelved berekent wekelijks de vorderingen voor de verkoper en zijn eigen commissie. De balans van de verkoper zal worden betaald aan een bepaalde bankrekening binnen de Europese Unie. Op elk moment is de verplichting voor het betalen van de aankoopprijs claim dat de aankoopprijs, die de verkoper vraagt van de koper, opvraagbaar is. prelved biedt geen voorfinanciering.

§ 11 Verkoopregels van prelved

 1. prelved kan direct en onafhankelijk artikelen aanbieden die zijn ontvangen via onze Conciërge service of die zijn geplaatst door een verkoper. Hiervoor verwerft prelved de artikelen van de verkoper voor de bepaalde verkoopprijs (“Zelfplaatsing”). prelved is niet onderworpen aan het “Verbod tot een contract met zichzelf” zoals bedoeld in § 181 BGB. In dit geval wordt de koopovereenkomst gesloten tussen prelved en de verkoper.
 2. Zelfs in het geval van “Zelfplaatsing” heeft prelved heeft recht om een commissievergoeding af te trekken ingevolge de Algemene Voorwaarden § 9 No. 5, alsmede verdere kosten, overeenkomstig Algemene Voorwaarden § 9 No. 2, van de vermelde aankoopprijs, en zal vervolgens de nettoprijs storten op de bankrekening die door de verkoper is opgegeven. Bij alle “Zelfplaatsingen” wordt de verkoper vanuit een commercieel standpunt door prelved behandeld alsof een derde partij op het artikel heeft geboden, wat dan door prelved wordt aanvaard als een vertegenwoordiger van de verkoper.

§ 12 Artikelen aankopen

Als koper, heb je een wettelijke verplichting om een transactie te voltooien met een verkoper als je een item koopt. Als je meerdere items van verschillende verkopers bestelt, moet elke koopovereenkomst afzonderlijk worden uitgevoerd.

Het contract tussen de koper en de verkoper voor de aankoop van één of meerdere items treedt in werking wanneer het lid (de koper) het aanbod accepteert en een bindende bestelling plaats door te klikken op de “Koop nu” knop. Na voltooiing van de koopovereenkomst, ontvangt u een bevestigend e-mail.

§ 13 Gebruik van prelved Concierge Service

 1. De Concierge Services is een dienst die kan worden gebruikt door geselecteerde prelved leden.
 2. De Concierge Service geeft leden de mogelijkheid Om prelved producten van hoge kwaliteit te sturen, die vervolgens door prelved zal worden aangeboden op de prelved website met behulp van professionele foto’s. Eenmaal verkocht, worden deze artikelen aan de koper op kosten van de verkoper gestuurd.
 3. prelved rekent een commissie voor elk succesvol bemiddelde verkoop van een artikel. Het percentage is afhankelijk van de beoogde prijs van de verkoper en is te vinden op onze huidige Betalingsschema .
 4. Het lid is verplicht om een lijst van gewenste verkoopprijzen in het pakket mee te sturen. Als alternatief kan de gewenste prijs aan elk product worden bevestigd. Het pakket moet ook de volgende gegevens bevatten: voor- en achternaam van het lid, volledig adres, e-mailadres, en prelved gebruikersnaam.
 5. Zodra het pakket bij prelved is aangekomen, ontvangt het lid een ontvangstbevestiging.
 6. prelved behoudt zich het recht voor om artikelen af te wijzen die naar de Conciërge service zijn gestuurd, als die niet voldoen aan tevoren bepaalde criteria van prelved (Basisvoorwaarden voor aangeboden artikelen) of liggen onder de minimumprijs, die staat vermeld in de Conciërge service en in de Basisvoorwaarden voor aangeboden artikelen . Deze items zullen worden geretourneerd op kosten van de verkoper na voorafgaande kennisgeving of geschonken met toestemming van de verkoper. Als het item niet kan worden teruggestuurd naar het adres dat is opgegeven door het lid en indien het lid geen contact opneemt met prelved binnen 4 weken na het derde verzoek met vermelding van hun nieuwe adres, zal prelved deze items doneren. In de derde melding zal prelved uitdrukkelijk de leden informeren over de gevolgen van het niet reageren op prelved.
 7. Op basis van de kwaliteit van de artikelen, behoudt prelved zich het recht voor om te beslissen of het lid deel kan blijven nemen aan de Conciërge service.
 8. Het lid wordt via e-mail ingelicht als de artikelen op prelved zijn geplaatst.
 9. Artikelen die niet binnen de vastgestelde termijn zijn verkocht volgens de Betalingsschema worden teruggegeven aan de leden op hun kosten of op hun verzoek verschonken. Het artikel kan ook worden verplaatst naar de prelved-markt. In dit geval wordt het artikel teruggestuurd naar de verkoper en zal prelved geen commissie berekenen. De bepalingen van de §§ 7 en volgende gelden dan dus voor de overeenkomstige verkoop.
 10. De verzendkosten van de gekochte goederen aan de koper is in opdracht van de verkoper.
 11. prelved treedt bij de Conciërge service niet op voor de verkoper of de koper en is derhalve geen contractuele partij bij de verkoopovereenkomst die wordt gemaakt op het platform, en ook geen vertegenwoordiger, agent of anderszins. De enige partijen bij de koopovereenkomst zijn de verkoper en de koper. De uitvoering van de koopovereenkomst vindt uitsluitend plaats tussen de leden.
 12. prelved behoudt zich het recht voor om Conciërge service artikelen te koop aan te bieden op andere onlineplatforms of marktplaatsen, evenals winkels, evenementen of vergelijkbare offline outlets. De commissieovereenkomst tussen de Conciërge service en de verkoper zal onaangetast blijven.

§ 14 Recensiesysteem

 1. prelved heeft een recensiesysteem waarbij de koper de verkoper kan waarderen na voltooiing en vervulling van een koopovereenkomst. Het recensiesysteem wordt gebruikt voor kwaliteitscontrole en ter voorkoming van fraude, en helpt leden om de betrouwbaarheid van andere leden te beoordelen.
 2. Leden zijn verplicht om waarheidsgetrouw en feitelijke informatie te verstrekken, die is gerelateerd aan de koopovereenkomst. Reviews mogen geen beledigingen of lasterlijke verklaringen bevatten, en moeten gebaseerd zijn op redelijke feiten.
 3. Leden mogen geen beoordelingen over zichzelf in dienen of organiseren dat derden dit doen.
 4. prelved mag beoordelingen verwijderen als er concrete aanwijzingen zijn van een schending van deze Algemene Voorwaarden of van de geldende wetgeving.

§ 15 Algemene uitgangspunten

 1. De leden zijn verplicht om te voldoen aan alle toepasselijke wetten wanneer ze gebruik maken van prelved en van de diensten van prelved. Toegevoegde inhoud mag geen inbreuk maken op de wet of deze algemene voorwaarden (zie ook: Lijst van verboden artikelen).
 2. Jouw informatie en activiteiten op prelved mogen niet:
  1. vals zijn, onjuist of misleidend zijn;
  2. beledigend, bedreigend, beledigend of lasterlijk zijn;
  3. obsceen zijn, onfatsoenlijk zijn of kinderpornografie bevatten;
  4. een overtreding van auteursrechten, patenten, handelsmerken, naam, privacy, persoonlijke rechten en rechten van derden, of andere toepasselijke bepalingen, met name de regelgeving inzake consumentenbescherming;
  5. frauduleus zijn of betrekking hebben op de handel in gestolen goederen;
  6. Geen adres en contact gegevens gebruiken die zijn verkregen door middel van prelved voor andere doeleinden dan contractuele of pre-contractuele communicatie doelen; in het bijzonder is het verboden om deze te gebruiken voor reclamedoeleinden;
  7. directe of indirecte verwijzingen maken naar beschrijvingen van goederen en diensten die in het kader van deze overeenkomst verboden zijn;
  8. computer virussen bevatten, macro virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere elementen die zijn ontworpen om onze activiteiten of andere computers te verstoren;
  9. mechanismen gebruiken, software of andere middelen die de werking van prelved-platform kunnen behinderen, beschadigen, minder efficiënt maken, blokkeren, of de inhoud overschrijven dan wel aanpassen.

§ 16 Recht van Wijziging

prelved behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te alle tijde te wijzigen zonder opgaaf van reden voor deze veranderingen. De herziene voorwaarden zullen ten minste twee weken voorafgaand aan de inwerkingtreding naar het lid worden gemaild. Als het lid geen bezwaar maakt tegen de nieuwe Algemene Voorwaarden binnen twee weken na ontvangst van de e-mail, worden de aangepaste Algemene Voorwaarden als geaccepteerd beschouwd. prelved zal het lid op de hoogte brengen in met een e-mail met de gewijzigde voorwaarden van belang in deze periode van twee weken.

§ 17 Privacybescherming

prelved verzamelt, verwerkt en gebruikt de gegevens van haar leden in het kader van de wet of met de uitdrukkelijke toestemming van de leden. Het Privacybeleid van prelved maakt deel uit van de gebruikersovereenkomst.

§ 18 Beperking van aansprakelijkheid

 1. prelved is niet wettelijk aansprakelijk voor de overeenkomsten tussen haar leden of voor de uitvoering van dergelijke gesloten overeenkomsten.
 2. prelved is niet aansprakelijk voor de inhoud van derden, alleen de betreffende aanbieder. prelved erkent geen enkele externe content.
 3. Leden vrijwaren prelved van claims door derde partijen tegen prelved met betrekking op de inbreuk door een lid. Dit geldt niet indien het lid niet verantwoordelijk is voor de inbreuk in kwestie.
 4. Op grond van de gebruikersovereenkomst met de leden, is prelved slechts aansprakelijk voor zijn eigen opzet en grove nalatigheid, evenals van al zijn wettelijke vertegenwoordigers, managers en agenten.
 5. In het geval van schade door nalatigheid is prelved slechts aansprakelijk voor een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (zogenaamde kardinale verplichtingen). Kardinale contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen die de basis voor de goede uitvoering van de overeenkomst en de verwezenlijking van het doel vormen, en waarvan algemeen kan worden uitgegaan dat de ondertekenaar deze in acht neemt. In het geval van schending van kardinale plichten is de aansprakelijkheid van prelved beperkt tot de voorzienbare en typische schade.
 6. De bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen gelden niet in het geval van expliciete garanties door prelved en voor schade als gevolg van letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid verklaard.
 7. prelved is niet verplicht om de legitimiteit van de ingediende inhoud en links te controleren. Als je verneemt dat een van deze webpagina’s een link naar een webpagina met illegale inhoud bevat, stuur dan een e-mail naar %mail_link%zodat de link kan worden verwijderd.
 8. prelved biedt de prelved-website aan in de vorm en met de functies die momenteel beschikbaar zijn. Wegens onderhoud of om andere redenen, kan de website in zijn geheel of gedeeltelijk (bv. de individuele kenmerken) tijdelijk worden beperkt (“beperkte beschikbaarheid”). Elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van de beperkte beschikbaarheid is uitgesloten. Dit geldt ook als een beperkte beschikbaarheid heeft gevolgen voor koopovereenkomsten, zoals wanneer een item niet kan worden besteld en een koopovereenkomst kan dus niet worden geconcludeerd.

§ 19 overeenkomst overdracht aan derden

prelved heeft het recht om op grond van haar rechten en verplichtingen over te dragen aan deze overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, aan een derde partij met een opzegtermijn van vier weken. In dit geval, na aanmelding van de overeenkomstoverdracht, heeft het lid het recht overeenkomst te beëindigen door het sturen van een e-mail naar support@maedchenflohmarkt.de op grond van § 6 No. 2.

§ 20 Schriftelijke vorm, Toepasselijk recht en Jurisdictie

 1. Deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van prelved diensten zijn onderworpen aan het Duitse recht, met uitzondering van internationaal burgerlijk recht.
 2. Indien het lid een bedrijf is, wordt overeengekomen dat voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst de exclusieve plaats van jurisdictie Stuttgart is. Alle communicatie in het kader van de Gebruikersovereenkomst van prelved moet plaatsvinden schriftelijk of via e-mail aan support@maedchenflohmarkt.de . Het postadres van prelved is Mädchenflohmarkt GmbH, Stuttgarter Str. 106, Gebäude 2-5, 70736 Fellbach. Het postadres van het lid en e-mailadres zijn degenen die zijn opgegeven als geldende contact gegevens in het account van het lid.

Indien een van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden of niet afdwingbaar is, de geldigheid van de Algemene Voorwaarden en de overige bepalingen niet aangetast. De ongeldige of onuitvoerbare bepaling worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling, waarvan de uitwerking zo dicht mogelijk bij het voorgenomen commerciële effect van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling zal liggen. De hiervoor genoemde bepalingen zijn van toepassing niettegenstaande gaten of omissies in de overeenkomst.

Datum: mei 2015

De Europese Commissie bieft een internetplatform aan voor online conflictoplossing voor conflicten (het zogenaamde “OS-platform”). Het CDS platform fungeert als centraal punt voor de buitenrechtelijke afhandeling van conflicten betreffende contractuele verplichtingen afkomstig uit online koopovereenkomsten. Het OS-platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/